Share (2019) ยา..นรก
ไม่มีหมวดหมู่
Share (2019) ยา..นรก
5.6
เสียงไทยมาสเตอร์
HD
2019

Share (2019) ยา..นรก หลังจากค้นพบวิดีโอที่น่ารำคาญจากคืนหนึ่งเธอจำไม่ได้แมนดี้อายุสิบหกปีต้องพยายามคิดออกว่าเกิดอะไรขึ้นและทำอย่างไรจึงจะควบคุมการตกที่เพิ่มขึ้น