THE BAD GUYS: REIGN OF CHAOS (2019)
ไม่มีหมวดหมู่
THE BAD GUYS: REIGN OF CHAOS (2019)
6.1
เสียงไทยมาสเตอร์
HD
7.0
2019

THE BAD GUYS: REIGN OF CHAOS (2019) รถบัสที่ขนผู้ต้องขังถูกพลิกส่งผลให้อาชญากรหนีออกมา เพื่อที่จะปัดเศษและกักขังอาชญากรอีกครั้งตำรวจได้จัดตั้งกองกำลังพิเศษที่ต้องการ