The Boss Baby เดอะ บอส เบบี้ (2017)
ไม่มีหมวดหมู่
The Boss Baby เดอะ บอส เบบี้ (2017)
movie trailer
N/A
เสียงไทยมาสเตอร์
HD

เรื่องราวเกี่ยวกับการมาถึงของทารกใหม่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวอย่างไรเล่าจากมุมมองของผู้เล่าเรื่องที่ไม่น่าไว้ใจอย่างไม่น่าเชื่อความคิดสร้างสรรค์อย่างแปลกประหลาด 7 ปีชื่อทิม
A story about how a new baby’s arrival impacts a family, told from the point of view of a delightfully unreliable narrator, a wildly imaginative 7 year old named Tim.