The Boy Who Harnessed the Wind (2019) ชัยชนะของไอ้หนู
ไม่มีหมวดหมู่
The Boy Who Harnessed the Wind (2019) ชัยชนะของไอ้หนู
N/A
เสียงไทยมาสเตอร์
HD

The Boy Who Harnessed the Wind (2019) ชัยชนะของไอ้หนู เด็กชายอายุสิบสามปีในมาลาวีคิดค้นวิธีที่ไม่เป็นทางการเพื่อช่วยครอบครัวและหมู่บ้านของเขาจากความอดอยาก